Holy Island

 

Holy Island of Lindisfarne


Een klein eilandje voor de Noordoostkust van Engeland met een rijke Keltischchristelijke geschiedenis. St. Aidan, een Ierse monnik afkomstig van het klooster dat Columba had gesticht op het eiland Iona, vestigde zich op Holy Island met twaalf andere monniken in het jaar 635 na Christus. Hij stichtte er een bloeiende kloostergemeenschap. Het eiland is rijk aan natuurlijke schoonheid en aan christelijk erfgoed.
De monniken van Holy Island vestigden zich na hun vlucht voor de vikingeninvallen in Durham. De geschiedenis van de kathedraal van Durham is nauw verbonden met die van de heilige St. Cuthbert, de Keltische bisschop van Lindisfarne (685-687), wiens relikwieën maakten dat Durham een populair bedevaartsoord werd.

Wat is het voor een eiland?
Het eiland ligt aan de noordoostelijke punt van Engeland dichtbij Berwick-upon-Tweed. Er wonen zo’n 160 mensen. Elk jaar ontvangt het eiland zo’n 650.000 bezoekers uit de hele wereld.

Getijden eiland
Holy Island is verbonden met het vasteland door een lange verharde weg. Twee keer per dag stroomt de vloed binnen vanaf de Noordzee en bedekt de weg. De tijden en hoogten van het getij worden op diverse manieren bekend gemaakt. Heftig weer kan afwijkingen veroorzaken, vooral bij sterke noordenwinden en noordoosters. De oversteektijden van de weg zijn in principe ‘veilige’ tijden. Desalniettemin moeten reizigers altijd op hun hoede blijven als ze bij de uiteinden van de weg zijn.
Via de website: www2.northumberland.gov.uk/PSCM/HolyIsland.asp  kan men een paar jaren vooruitkijken betreffende de eb- en vloedtijden. Voor bepaalde verblijfplaatsen op Holy Island, dient men reeds een jaar van te voren te reserveren! Men dient eerst de getijden te weten, om te bepalen wanneer men op of van het eiland kan. En men moet de reisroute hierop afstemmen.
Holy Island is een van de droogste gebieden van het land. Het is een regenschaduw gebied.

Lindisfarne tegenover Holy Island

Plaatselijk wordt het eiland zelden aangeduid met zijn Angelsaksische naam 'Lindisfarne'. Volgend op een gewelddadige aanval op het klooster door de Vikingen in 793 AD, kreeg het zijn plaatselijke naam door de commentaren van de Durham monniken: 'Lindisfarne – gedoopt in het bloed van zovele goede mannen – waarlijk een Heilig Eiland  'Holy Island'. Zijn meer passende benaming is  'The Holy Island of Lindisfarne'.(Het Heilige Eiland Lindisfarne)

Lindisfarne is een unieke plek
Lindisfarne is wereldwijd beroemd om zijn middeleeuwse religieuze erfgoed en ook om zijn meer recente schilderachtige 16de eeuwse kasteel. Deze bezienswaardigheden bevinden zich, samen met het grootste deel van de gemeenschap, op het zuidelijke deel van het eiland – het centrum voor toeristen en vakantiegangers.
Hiernaast kent het eiland veel natuurgebied met rustige strandjes, mooie wandelroutes en een unieke ecologie.

Holy Island - Inleiding
Lindisfarne was de  naam die de eerste Angelsaksen die op het eiland woonden aan het eiland gaven en we weten niet wat het betekent. Maar, na de Normandische Invasie, voegden de monniken van Durham de woorden  Holy Island eraan toe toen ze terugkeken naar de geschiedenis die begon met de komst van Sint Aidan en de bouw van het eerste klooster in 635AD, doorging met het religieuze bewind van de  “zeer populaire” Sint Cuthbert en die een doodsklap kreeg van de Viking aanval in 793. Zowel vanwege de monniken die als Christelijke martelaars omkwamen in deze heidense aanval als vanwege de eerdere heiligen werd dit Eiland terecht “heilig” genoemd.

De Gouden Eeuw van Lindisfarne
De periode van het eerste klooster wordt de “Gouden Eeuw” van Lindisfarne genoemd. Aidan en zijn monniken kwamen vanuit het Ierse klooster op Iona  met de steun van Koning Oswald (gezeteld in het nabije Bambergh) en werkten als missionarissen te midden van de heidense Engelsen van Northumbria. In hun klooster begonnen ze met de eerste school in dit gebied en introduceerden de kunst van het lezen en schrijven, de Latijnse taal en de Bijbel en andere Christelijke boeken (allemaal in het Latijn). Ze leidden jongeren op als praktische missionarissen die later over heel Engeland het Evangelie verspreidden. Aidan moedigde ook vrouwen aan om non te worden en meisjes om opgeleid te worden maar niet in dit klooster. Met de jaren werd Lindisfarne beroemd om zijn vaardigheid in Christelijke kunst waarvan de  ‘Lindisfarne Gospels’ het mooiste overgeleverde voorbeeld is.

De Benedictijnse Periode
Na de Normandische Invasie (1066), waren de Benedictijner monniken in het bezit van het perfect bewaard gebleven lichaam van Sint Cuthbert en zagen zichzelf als de erfgenamen van de Lindisfarne traditie. Hier op het eiland bouwden ze het “Tweede Klooster”, een klein Benedictijns huis bemand met Monniken uit Durham. Het klooster kende een aantal problemen, vooral gedurende de grensoorlogen tussen Engeland en Schotland. Het is uiteindelijk ontbonden door Hendrik VIII in 1536.
De ruïnes van het tweede klooster zijn nu nog te zien op het Eiland. Het eerste klooster, oorspronkelijk helemaal uit hout opgetrokken, is verdwenen. Maar er zijn bewijzen dat de huidige parochiekerk van Sint Mary op de plek van Aidan’s oorspronkelijke klooster staat.

De Parochiekerk
Onze prachtige parochiekerk, waarvan de oudste stenen dateren van voor 1066, heeft al eeuwenlang als dorpskerk gefungeerd. Het is een levende kerk, waar drie diensten per dag gehouden worden en ook nog extra diensten voor het grote aantal bezoekers dat er gebruik van maakt. Zij wordt natuurlijk ook nog gebruikt voor doopdiensten, huwelijken en begrafenissen van de eilanders. Vele scholen en andere organisaties komen hier en vragen om informatie over de kerk zelf of de geschiedenis van het eiland.

De Presbyteriaanse Periode
In de 18de eeuw werd een aantal eilanders Presbyterianen en gedurende de 19de eeuw bouwden ze de kleinere Sint Cuthbert kerk. Dit werd een "United Reformed Church" na de vereniging van de Presbyterianen en de Congregationalisten. Op dit moment zijn er geen eilander gezinnen met reguliere leden van deze kerk maar het gebouw wordt aangepast en men is op zoek naar een nieuwe rol, vooral in dienst van het enorme aantal Eilandbezoekers.

Het Rooms-katholieke centrum
Het centrum bestaat uit een grote jeugdherberg die behoort aan de Society of St. Vincent de Paul, waar groepen kinderen, vaak uit kansloze milieus, in de zomer een zorgeloze zee-en-strand vakantie beleven. Dit centrum is ook beschikbaar voor gebruik door andere groepen.
De mis wordt wekelijks gehouden gedurende de zomermaanden. Op dit moment is er geen rooms-katholieke priester, hoewel er wel een United Reformed dominee en verscheidene Anglicaanse dominees op het Eiland wonen.

Pelgrimage
Het Eiland is een pelgrimsplaats, vooral gedurende het zomerseizoen. De pelgrimages variëren van individuen of kleine groepen tot diocese pelgrimages van verscheidene duizenden mensen. Er is een retraite huis voor groepen en individuen. Verscheidene andere christelijke organisaties gebruiken het Eiland als een brandpunt en de recente interesse in Keltisch Christendom heeft vele zoekers en belangstellenden naar het Eiland gebracht.

Kate Tristram

Een pelgrimsreis naar Holy Island of Lindisfarne
In 2009 ondernam ik te samen met drie medepelgrims een researchreis naar Holy Island gecombineerd met een bezoek aan Edinburg.

Een fragmenten uit mijn verslag:

‘Wij vanuit onze Keltischchristelijke beleving, kennen twee boeken’, zei Ray Simson tegen ons. Hij is auteur van boeken op het gebied van Keltischchristelijke spiritualiteit en stichter van de  'Communiteit van Aidan en Hilda'. De Communiteit is een wijd verspreide gemeenschap van christenen van alle denominaties die de bakermat willen zijn voor een hedendaagse spiritualiteit die hun inspiratie ontleent aan de Keltische heiligen. ‘Wij kennen de bijbel en het boek van de natuur.’

‘Het boek van de natuur’ mocht ik reeds op mijn Iona reizen ten volle ervaren. Ik werd mij er van bewust dat al mijn zintuigen deelnamen aan en onderdeel vormden van mijn geloofsbeleving en ik leerde er om God sterk te ervaren in de schoonheid van de schepping.

Holy Island is rijk aan natuurlijke schoonheid en aan christelijk erfgoed. Tijdens onze ontdekkingstocht mochten wij dat op velerlei wijze ervaren. Van Iona naar Holy Island, in de voetsporen van St. Aidan. Deze ervaringen legden een fundament voor de nieuwe groepsreizen die de komende jaren zullen gaan plaatsvinden.

In mei 2010 vond er een groepsreis plaats. Een lang weekend in Edinburgh, gevolgd door een verblijf van vijf dagen op Holy Island. Er werd gekozen voor eenvoudige groepsaccommodaties, jeugdherbergovernachtingen in Edinburgh en een retraitehuis (Marygate House) op het eiland.

De volgende groepsreis in 2011 naar Holy Island, werd gecombineerd met een bezoek aan Durham. Het werd een reis met een weekend in Durham, gevolgd door een retraiteverblijf op Holy Island  Er werd weer gekozen voor eenvoudige overnachtingen in zowel Durham als op Holy Island. Ontspanning, verdieping, groepsprocessen en tevens ruimte voor de individuele ontdekkingtocht, het hoort er allemaal bij.

 

www.lindisfarne.org.uk
www.thisisdurham.com
www.durhamcathedral.co.uk
www.edinburgh.org