•  

Welkom

Op 4 augustus 2014 werd door het ondertekenen van de notariële akte de Stichting Pelgrimsactiviteiten opgericht.
Wat stelt de Stichting zich ten doel:

Het organiseren van pelgrimsactiviteiten in brede zin zoals: research reisbestemmingen; organisatie van pelgrimsreizen; ontwikkeling + verspreiding van (voorlichtings)materiaal; en verzorging van publiciteit.
Onze pelgrimsreizen zijn eenvoudig, zonder luxe, opgezet. Hiermee houden wij de reissom laag, waardoor ze voor een breed gemêleerd gezelschap toegankelijk worden.
Via fondsenwerving maken wij het voor minder draagkrachtigen mogelijk om tegen een voor hen aanvaardbaar tarief aan een pelgrimsreis deel te nemen en om eventuele onvoorziene kosten te kunnen opvangen.
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de juiste mensen te werven die deze (reis)activiteiten kunnen opzetten uitvoeren en begeleiden.

De stichting kent geen winstoogmerk en is gevestigd in Heerenveen.