IONA

 

Iona Commmunity

Een oecumenische communiteit van mannen en vrouwen, die nieuwe wegen zoeken om te leven naar het evangelie in de wereld van vandaag te leven. De taak die de communiteit allereerst oppakte was de restauratie van de tot ruïne vervallen Abdij. De kathedraal was eerder in de eeuw reeds gerestaureerd. Een boeiende recente ontwikkeling was de bouw van het Macleod Center, een plaats voor jongeren en faciliteiten voor gehandicapten. Toegevoegd aan deze twee plaatsen op Iona is Camas, een zomerkamp voor jongeren op het eiland Mull.

De Communiteit bestaat tegenwoordig uit ongeveer 265 leden, 1500 geassocieerde leden en 2000 vrienden.
De leden zijn mannen en vrouwen, leken en gewijde, werkend in vele verschillende banen, in verschillende landen. Ze wonen verspreid over heel Groot-Brittannië, in het verdere Europa, maar ook in Noord-Amerika, Afrika en Australië. Jaarlijks hernieuwen de leden hun commitment.
Zij zijn met elkaar verbonden door een vijfvoudige regel, inhoudend: 
1. Bijbellezing en dagelijks gebed voor elkaar en het grotere werk van de kerk
2. Delen en verantwoording afleggen van je geldgebruik
3. Verantwoording afleggen en gesprek rond het gebruik van je tijd
4. Werken aan vrede en gerechtigheid (afzonderlijk en samen)
5. Elkaar regelmatig ontmoeten in kleine groepen
Het werk van de Communiteit richt zich tegenwoordig op 10 specifieke gebieden:
- Oecumenisch verstaan en activiteiten stimuleren (Called to be One)
- Recht, vrede en behoud van de schepping
- Racisme
- Interreligieuze relaties
- De herontdekking van spiritualiteit
- Seksualiteit
- Aandacht voor de armen en uitgebuite
- Werk en werkloosheidsitems
- Democratie en andere bestuurszaken
- Werk met jonge mensen
In het gemeenschapsleven met zowel staf als gasten wordt over deze items nagedacht.
(Uit een schrijven van ds. Tjitske Hiemstra, Doopsgezind predikant te Leeuwarden en medeorganisator van de reis in 2001 en 2002)

www.iona.org.com

Nederlandse Iona Groep (NIG)

Velen hebben Iona ervaren als een 'touching place'. De Nederlandse Iona Groep (NIG) wil daar graag in eigen land op verder bouwen. Ze is een platform van en voor mensen die zich verbonden voelen met de Iona Community en zich aangesproken weten door de drie P's die de kern van de christelijke Keltische spiritualiteit uitdrukken:
presentie, poëzie en  pelgrimage.
De NIG wil hier vorm aan geven door vier C's: contact, context, communicatie en commitment.

Secretariaat Nederlandse Iona groep:
Irene Stok, 033 2585578
secretaris@ionagroep.nl
www.ionagroep.nl

Regionaal
Belangstellenden kunnen elkaar ook ontmoeten in regionale groepen, vijf tot acht keer per jaar, rond eigen thema's en activiteiten. Zie hiervoor de website van de NIG, Link: contact.