Taize

 

Taize

 

‘Iets heel eenvoudigs’

Als we het evangelie openen, kan ieder zeggen: “Deze woorden van Jezus zijn als een brief van heel lang geleden, die me geschreven werd in een onbekende taal. Omdat hij me geschreven werd door iemand die mij liefheeft, probeer ik er de bedoeling van te begrijpen en wil ik meteen het weinige in praktijk brengen dat ik ervan begrepen heb…”
Uitgebreide kennis is in het begin niet belangrijk. Ze zal haar grote waarde tonen. Maar de mens begint het Mysterie van het Geloof te begrijpen door het hart, in zijn diepten. Kennis zal volgen. Alles wordt niet tegelijk gegeven. Een innerlijk leven wordt stap voor stap opgebouwd. Nog meer dan gisteren dringen we vandaag stapsgewijs door in het geloof.
In het diepst van ons menszijn ligt de hoop op een aanwezigheid, het stille verlangen naar gemeenschap. Laten we niet vergeten dat alleen al dit verlangen naar God het begin is van geloof.
Niemand slaagt erin het evangelie in zijn eentje te begrijpen. Maar ieder kan zeggen: “In de unieke gemeenschap van de Kerk begrijpen anderen wat ik niet begrijp van het geloof, en leven daaruit. Ik vind niet alleen steun op mijn eigen geloof, maar op het geloof van christenen uit alle tijden, van hen die ons zijn voorgegaan, vanaf Maria en de apostelen tot aan christenen van vandaag. En dag na dag stel ik me innerlijk in om het Mysterie van het Geloof te vertrouwen.”
Dan blijkt dat het geloof, het vertrouwen in God, iets heel eenvoudigs is, zo eenvoudig dat allen het zouden kunnen aannemen. Het is als een opleving die duizendmaal herhaald wordt, het hele leven lang, tot aan de laatste adem.
Broeder Roger

Taizé, een ‘gelijkenis van gemeenschap’

De gemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, katholiek en van verschillende protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. Alleen al door haar bestaan is de gemeenschap een ‘gelijkenis van gemeenschap’, een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volken.
De broedergemeenschap leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift. Persoonlijke erfenissen van broeders worden ook niet aanvaard, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.
Sommige broeders wonen in achtergebleven gebieden van de wereld. Zij willen daar getuigen van vrede zijn en mensen die het moeilijk hebben terzijde staan. In kleine fraterniteiten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika delen de broeders de levensomstandigheden van de buurtbewoners. Ze proberen liefde uit te stralen onder de armen, straatkinderen, gevangenen, stervenden, bij hen die diep geraakt werden door relatiebreuken of die in de steek gelaten werden.
In de loop der jaren zijn jongeren in steeds grotere aantallen naar Taizé gekomen. Ze komen uit alle werelddelen en nemen deel aan de wekelijkse ontmoetingen. Zusters van St. Andreas, een internationale katholieke gemeenschap die meer dan zeven eeuwen geleden gesticht werd, zusters Ursulinen uit Polen en zusters van St. Vincent de Paul nemen een deel van de taken op zich bij de ontvangst van de jongeren.
Er komen ook kerkleiders naar Taizé. Zo ontving de gemeenschap paus Johannes Paulus II, drie aartsbisschoppen van Canterbury, oosters-orthodoxe metropolieten, de veertien lutherse bisschoppen van Zweden en talloze dominees en pastors uit heel de wereld.
Vanaf 1962 zijn broeders en jongeren die door Taizé gestuurd werden, heel onopvallend op en neer gereisd naar Oost-Europa, om de mensen nabij te zijn die hun land niet uit konden gaan.
Frère Roger stierf op 16 augustus 2005. Hij was 90 jaar. Hij werd gedood tijdens het avondgebed. Frère Alois, die frère Roger al jaren geleden gekozen had als zijn opvolger, is nu de prior van de gemeenschap.
Iedereen komt er om een zin voor zijn of haar leven te (her)ontdekken,
om nieuwe bezieling te vinden, als voorbereiding om thuis verantwoordelijkheid te nemen.

Taizé is……… volgens jongeren

‘In Taizé kun je jezelf even onttrekken aan de dagelijkse drukte in Nederland. Een week tot jezelf komen en in gesprek komen met mensen uit alle delen van de wereld. Met honderden tegelijk, samen zingen en stil zijn in de kerk. Kortom, een inspirerende en bijzondere plek. Woorden zijn niet genoeg, je moet het gewoon ervaren….’
Steven
‘Taizé ist ein schöner Ort zum Nachdenken’
Florien
‘Taizé kun je alleen ervaren!’
Jan Jaap
‘Taizé is a very great place to meet people!’
John
‘Taizé is een plek voor rust, ontmoeting en geloof. Een week hier verblijven is iets wat ik iedereen zou aanraden! Je kan er stil zijn, zingen en bidden. Vooral het samen zijn vind ik erg mooi. Woorden schieten te kort, ervaar het zelf!!’
Natascha
‘Taizé, ein Ort an dem man Gemeinschaft neu erleben kann: gemeinsam beten, singen, essen, einfach viel Spaß haben!’
Vivi und Casper aus Berlin, Germany
‘Geweldig indrukwekkend dat zoveel jongeren uit Europa maar zelfs uit de hele wereld hier naar toe komen om tot bezinning te komen, te discussiëren over geloof- en levensvragen en prachtig te zingen samen!’
Petra
‘Das schönste für mich in Taizé ist, zu schweigen und still zu sein in der Gemeinschaft. Zusammen nach zu denken, aber jeder für sich. Das gibt nur Kraft..’
Luise
‘Taizé is een prachtige plek om tot rust te komen, tot jezelf en tot God te komen. Ik ben hier voor de eerste keer maar vind het heel mooi, heel inspirerend. Voor iedereen raad ik aan, je voelt je vrij, rustig en thuis, je komt tot jezelf.’
Vera
‘Peace, a different place!’
Irene, Barcelona
‘Taizé is een geweldige ervaring. Een plek waar je mensen ontmoet, ervaringen over het geloof uitwisselt en dichter bij je eigen geloof komt!’
‘Vriendschap door geloven’
Anne
‘Heb geen twijfel, vertrouw, ga!’
Arthur, Ermelo
‘Taizé, the perfect place to be in silence, to meet yourself and to grow in faith’
Ednon, Barcelona
‘Even onthaasten, je gedachten op een rij zetten, moeilijke beslissingen worden hier gemakkelijker  en lijken vanzelfsprekend. Tijd voor jezelf en daardoor voor anderen.’
Lucas
Lekkere cacao!

Mijn 10 jaar Taizé ervaringen
tussen 1996 - 2009
meditatie
stilte
zang
ontmoeting
confrontatie
verdieping
eenvoud
één zijn in verscheidenheid
groepsreizen organiseren
mooie dingen zien gebeuren met mensen

www.taize.fr
www.taizeinnederland.nl
www.taizefriesland.nl